Informacja z dnia 27.05.2019 r.

Ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup, dostarczenie oraz montaż 40 koszy ulicznych na terenie Gminy Dobra. Termin składania ofert został wyznaczony na 28 czerwca 2019 roku.

 

Informacja z dnia 3.07.2019 r.

Na zapytanie ofertowe z 27 maja 2019 roku nie została złożona żadna oferta.

 

Informacja z dnia 25.07.2019 r.

Ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup, dostarczenie oraz montaż 40 koszy ulicznych na terenie Gminy Dobra. Termin składania ofert został wyznaczony na 15 sierpnia 2019 roku.

 

Informacja z dnia 15.08.2019 r.

Na ogłoszone zapytanie ofertowe na zakup, dostarczenie oraz montaż 40 koszy ulicznych na terenie Gminy Dobra wpłynęła jedna oferta - z firmy PPH Skatom Sp. z o.o. z Dobrzan.

 

Informacja z dnia 05.09.2019 r.

Gmina Dobra podpisała umowę na zakup, dostawę i montaż 40 koszy ulicznych z firmą PPH SKATOM Sp. z o.o.

maksymalna kwota umowy: 29 077,20 zł

liczba koszy do przygotowania: 40

termin realizacji do 31.10.2019 r.

 

Informacja z dnia 09.10.2019 r.

9 koszy, które miały zostać zamontowane w punktach kolidujących z prowadzoną równolegle inwestycją pod nazwą „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego” zostanie zamontowanych w terminie późniejszym.

 

  • 20191007_145456
  • 20191009_100632
  • 20191009_101010

 

Informacja z dnia 30.12.2019 r.

Na podstawie opracowanej „Koncepcji rozmieszczenia ulicznych koszy na odpady przy drogach usytuowanych na terenie Gminy Dobra” oraz przeprowadzonych konsultacjach z udziałem Rad Sołeckich wskazano nowe lokalizacje koszy na terenie naszej Gminy. Pod koniec roku 2019 została podpisana umowa o wartości prawie 56 tys. zł na zakup, dostawę i montaż 77 koszy ulicznych, które zostaną zamontowane w ustalonych lokalizacjach na terenie miejscowości: Buk, Dołuje, Grzepnica, Kościno, Lubieszyn, Łęgi, Rzędziny, Redlica, Skarbimierzyce, Sławoszewo, Stolec, Wąwelnica oraz Wołczkowo.

Maksymalna kwota umowy: 55 973,61 zł

Liczba koszy do przygotowania: 77

Termin realizacji do 30.04.2020 r.

Wykonawca: SKATOM Sp. z o.o.

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2020.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.