Wójt Gminy Dobra zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na budowie zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat drewnianych na działce nr 200/15 w m. Rzędziny, gm. Dobra w ramach zadania: "Budowa wiaty w Rzędzinach (proj.9)"

Oferty należy składać do dnia 18 lipca 2019 r. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl (bezpośredni link do zapytania ofertowego).