Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy peronów przystankowych w ciągu ulicy Północnej w m. Łęgi w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa peronów przystankowych w ciągu ul. Północnej w Łęgach". W ramach tego zadania planowana jest budowa dwóch peronów przystankowych w ciągu ulicy Północnej w obrębie ulicy Zachodniej, po jednym peronie w każdą ze stron. W chwili obecnej projektant złożył poprawioną wersję projektu budowlanego do Starostwa Powiatowego w Policach.

W miesiącu grudniu uzyskano dokumentację techniczną oraz wykonano dwa perony przystankowe w ciągu ulicy Północnej w obrębie ulicy Zachodniej w m. Łęgi.

Wykonawca peronów przystankowych: KołBud Usługi Budowlane i Drogowe Kołacki Piotr ul. Kościuszki 41, 72-004 Trzeszczyn

Wartość wykonania peronów przystankowych: 59 040,00 zł brutto.

  • mini_20191219_094933
  • mini_20191219_094937
  • mini_20191219_095009
  • mini_20191219_095017