Gmina w dniu 17 stycznia 2020 roku przekazała plac budowy Wykonawcy - firmie Zakład Instalacyjno- Budowlany PB mgr inż. Przemysław Bamber z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Babińskiego 39 dla zadania inwestycyjnego: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. 94/7 w Dobrej.

Wartość umowy z Wykonawcą: 232 419,68 zł brutto.

Termin realizacji sieci nie dłużej niż do dnia 20.05.2020r.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z dnia przekazania placu budowy.

 • mini_20200117_104446
 • mini_20200117_104505
 • mini_20200117_104521
 • mini_20200117_104615
 • mini_20200117_104659
 • mini_20200117_105327
 • mini_20200117_105353
 • mini_20200117_105419

 

Informacja z dnia 28.02.2020 r.

Gmina zrealizowała w 70% zadanie polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. nr 94/7 w Dobrej. Wartość tej części zadania wyniosła 162.693,77 zł. Wykonawcą robót jest Zakład Instalacyjno-Budowlany mgr inż. Przemysław Bamber. Wartość prac w całości zamknie się kwotą 232 419,68 zł. Wykonawca zobowiązał się wykonać 100% przedmiotu umowy w terminie do 20.05.2020r. Wybudowany odcinek sieci wodociągowej po odbiorze końcowym, zostanie zgłoszony do odbioru w PINB a następnie przekazany do eksploatacji Spółce Wodociągi Zachodniopomorskie z siedzibą w Goleniowie.

 • mini_20200117_104446
 • mini_20200117_104505
 • mini_20200203_144118
 • mini_20200203_144152
 • mini_20200204_120034
 • mini_20200205_143006
 • mini_20200206_135824

 

Informacja z dnia 18.03.2020 r.

W dniu 13 marca 2020r. podpisano końcowy protokół odbioru robót dla zadania: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. nr 94/7 w Dobrej. Wykonawca wykonał 100% przedmiotu umowy. Dzięki zrealizowanej inwestycji powstało 413,09 mb nowej sieci wodociągowej PE 110 oraz 6,25 mb sieci PE90. W ramach zadania Wykonawca wykonał również utwardzenie nawierzchni drogowej w ulicy Przyjaznej zgodnie z zamówieniem. Poniżej prezentujemy zdjęcia z dnia odbioru

 • mini_20200304_115518
 • mini_20200313_095836
 • mini_20200313_095929
 • mini_20200313_100010
 • mini_20200313_100037
 • mini_20200313_100113
 • mini_20200313_100143
 • mini_20200313_100209
 • mini_20200313_100234
 • mini_20200313_100312
 • mini_20200313_101240