W dniu 12 maja 2020 roku została podpisana umowa ze Spółką z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej sieci wodociągowej w ulicy Kolorowej w m. Mierzyn w ramach zadania: Budowa sieci wodociągowej fi 160 w ul. Kolorowej w Mierzynie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wartość umowy 45 900zł brutto.

Dokumentacja została wykonana i dostarczona w terminie wynikającym z w/w umowy. Zakres projektu obejmuje sieć wodną od działki nr 269/196 do wysokości działki 304/14 obręb Mierzyn 3.

W dniu 30 listopada 2020r. został spisany protokół odbioru przedmiotu umowy.