W ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Wymiana sieci rozdzielczej zasilającej budynki nr 7 i 8 w Skarbimierzycach", Gmina przebudowała przestarzałą instalację wodną przy budynkach 7 i 8 w m. Skarbimierzyce , aby zapewnić mieszkańcom dostawę wody o właściwym ciśnieniu.

Wykonawcą robót była Spółka Wodociągi Zachodniopomorskie z siedzibą w Goleniowie.

Wartość zadania: 30 tysięcy złotych.

Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane podczas wykonywanych prac.

  • mini_image0000032
  • mini_image0000051
  • mini_image0000073