W ramach zadania: „Wymiana niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych” zostały zawarte umowy  ze Spółką z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie” na:

  • Wymianę 8 sztuk hydrantów poż. na terenie Gminy Dobra za łączną kwotę brutto 39 360 zł, termin realizacji do dnia 8 luty 2021r. Celem umowy jest wymiana uszkodzonych hydrantów.  
  • Opracowanie projektu budowlanego wraz z pracami polegającymi na przebudowie węzła hydrantowego w m. Wołczkowo ul. Agrestowa za łączna kwotę brutto 9999,99zł, termin realizacji do 28-02-2021r.

 

Więcej informacji dotyczących inwestycji znajduje się w zakładce Inwestycje 2021.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.