Po zakończeniu robót ziemnych, dziś rozpoczyna się układanie masy bitumicznej na odcinkach realizowanego nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Lipowej.

Od poniedziałku 24.02.2020 r. w godzinach porannych (przed godziną 7:00) tj. przed rozpoczęciem porannego szczytu komunikacyjnego zlikwidowana zostanie trójwlotowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Lipowa i Słoneczna w Wołczkowie.

Niemniej jednak, w związku z układaniem masy bitumicznej na odcinkach nowej jezdni ronda, nadal występowały będą utrudnienia dla kierowców, a ruch sterowany będzie ręcznie przez pracowników Eurovii. W godzinach wieczornych i nocnych na odcinku wprowadzany będzie dwuwlotowy ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, czyli tak jak przed rozpoczęciem ferii zimowych.

Pomimo występujących problemów, m.in. z infrastrukturą podziemną, dzięki sprawnej pracy Wykonawcy robót firmy Eurovia S.A. uda się największe utrudnienia, związane z trójwlotowym ruchem wahadłowym na tym skrzyżowaniu, zakończyć  przed rozpoczęciem zajęć w szkołach w najbliższy poniedziałek.

Jednocześnie wciąż przypominamy, że samochody osobowe mogą omijać rejon prowadzonych prac korzystając z tras alternatywnych w kierunkach Wołczkowo-Bezrzecze:

- od strony Bezrzecza od ulicy Górnej poprzez ulicę Szkolną i ulicę Zielona w Redlicy do ulicy Szczecińskiej w Dobrej.

- od strony Bezrzecza od strony ulicy Słonecznej poprzez ulice Malinową, Czereśniową, Ogrodową, Siewną, Piaskową do ulicy Lipowej w Wołczkowie i dalej w kierunku Dobrej.

- od strony Bezrzecza od strony ulicy Słonecznej poprzez ulice Malinową, Czereśniową, Ogrodową do ulicy Lipowej w Wołczkowie i dalej w kierunku Dobrej.

Za trwające uciążliwości mieszkańców przepraszamy.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski