Rozpoczęto Budowę I etapu zadania pnBudowa kanalizacji sanitarnej ul Zeusa Mierzyn

Wykonawca: EROBUD Budownictwo Wodne i Melioracyjne Ewa Maksym, ul. Krasińskiego 119/10, 74-101 Gryfino

Termin wykonania: do 30.04.2020 r.

Koszt robót: 401 961,66 zł brutto

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

  • mini_20191118_121241
  • mini_20191118_121247
  • mini_20191118_121305

 

Informacja z dnia 07.02.2020 r.

Trwają prace budowlane, na odcinku ul. Lubieszyńskiej wykonywana jest przebudowa kanału sanitarnego oraz przecisk pod drogą krajową w kierunku ul. Zeusa.

  • mini_20200205_131915
  • mini_20200205_131921
  • mini_20200205_132228

 

Informacja z dnia 20.04.2020 r.

Zakończono przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul Lubieszyńskiej, po wykonaniu przecisku pod drogą obecnie trwają prace w ul. Zeusa

  • mini_1
  • mini_2
  • mini_3

 

Informacja z dnia 04.06.2020 r.

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych polegających m.in. na wydłużeniu kanału sanitarnego oraz odwodnieniu wykopów z wód gruntowych zmianie ulega termin wykonania do 30.06.2020 r. oraz koszt realizacji robót, który po zmianie wynosi 451 680,23 zł

 

Informacja z dnia 24.07.2020 r.

Ze względu na występowanie wód gruntowych w wykopach termin wykonania robót został wydłużony do 31.07.2020r.