Gmina Dobra w dniu 26 maja br. podpisała umowę z Wodociągami Zachodniopomorskimi Sp. z o.o. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Polarnej w miejscowości Wołczkowo, na terenie dz. nr 458/2.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • ułożenie rur ø200 PVC na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem, a następnie zasypaniem i zagęszczeniem wykopu;
 • montaż studni betonowych o średnicy 1000 mm z prefabrykowanych elementów betonowych;
 • montaż włazu żeliwnego nastudziennego;
 • po wykonaniu robót zagęszczenie gruntu do wymaganego wskaźnika zagęszczenia, zgodnie z obowiązującymi normami;
 • zabezpieczenie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przywrócenie drogi do stanu z przed inwestycji.

Wartość inwestycji: 34 057,15 zł brutto

Planowany termin zakończenia prac: 04.08.2020 r.

Wykonawcę robót wybrano na podstawie opublikowanego w biuletynie informacji publicznej zapytania ofertowego do 30 000,00 euro.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 • mini_IMG_20200424_142534
 • mini_IMG_20200424_142616
 • mini_IMG_20200424_142702

 

Informacja z dnia 25.06.2020 r.

Obecnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

 • mini_foto1
 • mini_foto2

 Informacja z dnia 03.08.2020 r.

Wykonawca robót zgłosił w dniu 3 sierpnia br. zakończenie robót dla zadania pn. "Wołczkowo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 458/2 ul. Polarna". W dniu 21 sierpnia br. przystąpiono do procedury końcowego odbioru inwestycji. Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną w umownym terminie.

 • IMG_20200707_074140
 • IMG_20200707_074157
 • IMG_20200707_074208