W zamach zadania pn Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach dokonano wymiany szaf z GPRS sterujących pracą pompowni: PŚ Zielona Górka i PŚ 18 przy ul. Róży Wiatrów w Dobrej, PŚ 50 przy ul. Mierzyńskiej i PŚ Grafitowa w Mierzynie oraz PŚ 43 w Łęgach.

Wartość zadania: 100 000 zł

Wykonawca: Firma EXPERT ze Szczecina

Termin wykonania: 19.05.2020 r.

  • PS_18
  • PS_50_Mierzyn
  • PS_Grafitowa
  • PS_gi
  • ps_zielona_grka_

 

Po bezusterkowym odbiorze nowych szaf sterujących pracą pomp, przekazano pompownie ścieków do dalszej eksploatacji.