Gmina Dobra w dniu 2 czerwca br. podpisała umowę ze Szczecińskim Centrum Brukarskim Sp. z o.o.na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Maciejki w miejscowości Bezrzecze, na terenie dz. nr 656/204 Bezrzecze.

Zakres robót obejmuje, m.in.:

 1. włączenie projektowanej sieci do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją techniczną;
 2. na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów mechanicznie lub ręcznie w miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia;
 3. zabezpieczenie wykopów otwartych;
 4. odwodnienie wykopów;
 5. instalacja sanitarna z rur i kształtek PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), studnia kanalizacyjna z prefabrykowanych elementów betonowych, pozostałe zastosowane materiały zgodnie z dokumentacja techniczną;
 6. przywrócenie do stanu pierwotnego drogi.

Wartość inwestycji: 19 780,00 zł brutto

Planowany termin zakończenia prac: 28.07.2020 r.

Wykonawcę robót wybrano na podstawie opublikowanego w biuletynie informacji publicznej zapytania ofertowego do 30 000,00 euro.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 • mini_IMG_20200514_122804
 • mini_IMG_20200514_122840
 • mini_IMG_20200514_122918
 • mini_IMG_20200608_120059

 

Informacja z dnia 25.06.2020 r.

Obecnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Zdjęcia z realizacji prac:

 • IMG_20200622_124224
 • IMG_20200625_080236
 • IMG_20200625_080331
 • IMG_20200625_080447
 • IMG_20200625_082003

 

Informacja z dnia 06.08.2020 r.

Wykonawca robót zgłosił w dniu 20 lipca br. zakończenie robót dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejki w Bezrzeczu". W dniu 05 lipca br. przystąpiono do procedury końcowego odbioru inwestycji. Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną w umownym terminie.

 • mini_IMG_20200720_101941
 • mini_IMG_20200720_101944
 • mini_IMG_20200720_101947