W ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn" wykonano koncepcję budowy kanalizacji w poszczególnych wariantach.

Wykonawca dokumentacji: INBUD s.c.

Koszt: 1845 zł brutto

 

Informacja z dnia 03.09.2019 r.

Zmieniono nazwę zadania na Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą rozszerzając planowaną inwestycję o wykonanie kanalizacji deszczowej oraz budowę nawierzchni docelowej.

 

Informacja z dnia 10.09.2019 r.

Obecnie trwa analiza wariantów wykonania projektu sieci oraz rozmowy z właścicielami w sprawie przejścia przez tereny prywatne.

 

Informacja z dnia 11.02.2020 r.

Zlecone zostało wykonanie projektu drogi wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową.

Wykonawca: Biuro Projektów INBUD s.c. Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 70-100 Szczecin ul. Kwiatkowskiego 32/13

Termin wykonania: 20.12.2020 r.

Koszt projektu: 150 000 zł brutto

 

Ze względu na wydłużające się procedury uzyskania uzgodnień i opinii do projektu, termin wykonania umowy został przedłużony do dnia 31.05.2021 r.

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2021.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.