W dniu 20.12.2019r. został przekazany plac budowy na przebudowę odcinka ul. Spółdzielców. Długość odcinka przebudowanego wynosi 245 m od ul. Weleckiej. Modernizacja inwestycji będzie się odbywała na podstawie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Podczas modernizacji zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą krajową nr DK nr 10, poszerzony pas jezdny drogi do 6 m, wykonane odwodnienie drogi, wybudowane z dwóch stron chodniki o szerokości 2 m, nowe oświetlenie drogi oraz zostanie przebudowana kolidująca infrastruktura techniczna znajdująca się w pasie drogi takie jak sieci elektroenergetyczne, wodociągowa i teletechniczna.

Ze względu na duże nagromadzenie sieci w pasie drogowym oraz wzmożony ruch samochodowy i pieszych realizacja tego zadania będzie bardzo trudna. Wykonywanie prac będzie się wiązało z utrudnieniami w ruchu pieszych i pojazdów, za które z góry przepraszamy.

Wykonawca prac: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Termin zakończenia inwestycji: 30.09.2020r.

Wartość inwestycji: 2 677 852,66 zł Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych: 1.188.649,73 zł. Ponadto ze względu na przejęcie terenu na poszerzenie pasa drogowego, decyzja ZRID, Gmina zobowiązana jest do uiszczenia odszkodowania w wysokości 153 300,00 zł.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 • DSCN9864_edited
 • DSCN9876_edited
 • DSCN9886_edited
 • DSCN9898_edited
 • DSCN9904_edited

 

Informacja z dnia 17.02.2020 r.

Wykonawca rozpoczął prace na ul. Spółdzielców. Prace zostały rozpoczęte od niezbędnej wycinki drzew i przebudowy sieci teletechnicznej.

 • DSCN0129_edited
 • DSCN0132_edited

 

Informacja z dnia 27.02.2020 r.

Na ulicy Spółdzielców od dnia 05.03.2020r. rozpoczną się prace rozbiórkowe i ziemne na pierwszym odcinku przebudowywanej drogi. W związku z czy zostanie prowadzona czasowa organizacja ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na aktualnie przebudowywanym odcinku drogi. W zależności od realizacji prac na poszczególnych odcinkach drogi będzie ulegała zmianie czasowa organizacja ruchu.

 

Informacja z dnia 18.05.2020 r.

Przy budowie drogi trwają prace związane z przebudową kolidujących sieci. Podczas prac, w tym terenie, napotyka się na szereg trudności związanych z innymi przebiegami sieci w rzeczywistości niż wynikającymi z ewidencji geodezyjnej oraz istnieniem niezinwentaryzowanych sieci. Sytuacja ta prowadzi do wykonania zmian w przebudowie oraz miejscowych, czasowych zatrzymań prac. Obecnie główne kolizje zostały rozwiązane i ruszyły prace związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych jednego pasa drogi.

 • DSCN0257_edited
 • DSCN0317_edited
 • DSCN0524
 • DSCN2386

 

Informacja z dnia 23.06.2020 r.

Po usunięciu kolizji z gazociągiem okazało się, że dodatkowo w drodze należy przełożyć odcinek kanalizacji sanitarnej.

Koszt wykonania kanalizacji wynosi: 289 203,44 zł.

 • DSCN0736_edited
 • DSCN0737_edited
 • DSCN0738_edited

 

Informacja z dnia 31.08.2020 r.

Wykonano roboty sieciowe oraz warstwę podbudowy i wiążąca w masie asfaltowej na nowym przebiegu jezdni. Obecnie trwają prace związane z regulacją wysokościową nowych studni oraz prace brukarskie związane z ułożeniem ciągów pieszych, w tym roboty wykończeniowe. W najbliższych dniach zaplanowane jest ułożenie na jezdni warstwy ścieralnej. Termin zakończenia prac: 30 września 2020r.

 

 • mini_2
 • mini_3
 • mini_4
 • mini_5
 • mini_z