W dniu 04.02.2020r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej odcinka (odcinek od głównego ciągu ul. Spółdzielców do utwardzonego odcinka płytami ażurowymi dz. nr ewid. 276/4 Mierzyn 2) ul. Spółdzielców w Mierzynie.

Wykonawca prac: Usługi Projektowe i Nadzór, Lucyna Kaczyńska, ul. Zabużańska 53 a, 71-051 Szczecin.

Terminy wykonania:  

  1. Wykonanie koncepcji: 30.06.2020r.
  2. Wykonanie całości dokumentacji i złożenie do Starostwa w celu uzyskania Decyzji Pozwolenia na budowę: 30.09.2020r.

Wartość wykonywanych prac: 20 910,00 zł.