W wyniku dokonanego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy ulic : Wesołej oraz Zacisznej w m. Mierzyn, gm. Dobra w ramach zadania : Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie.

Wykonawcą prac jest: PRODOM Adam Bukowiecki

Wartość zamówienia: 126 813,00 zł brutto

Termin realizacji zamówienia: 15 maja 2020 roku.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg położonych w miejscowości Mierzyn, ul. Wesołej i Zacisznej wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, oraz likwidacją wszelkich kolizji, biorąc pod uwagę odwodnienie z uwzględnieniem wszelkich zjazdów na posesje mieszkańców.

W listopadzie 2019 roku Projektant przedłożył koncepcję zagospodarowania terenu dla budowy dróg położonych w miejscowości Mierzyn, ul. Wesołej i Zacisznej.

Remontowi zostanie poddana nawierzchnia drogowa, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz elementy wodociągowe. Koncepcja została została przekazana do zaopiniowania przez Radę Sołecką w Mierzynie.

 

Remontowi zostanie poddana nawierzchnia drogowa, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz elementy wodociągowe.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemiologicznego wyniknęły utrudnienia w postaci wydłużenia procedur administracyjnych. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, który uznano za uzasadniony i słuszny, gdyż zagadnienia związane z przebiegiem postępowania administracyjnego, gdzie istotnym wskazaniem jest ze bieg terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu pandemii.

Termin realizacji zamówienia przesunięto do dnia 30 września 2020 roku.

 

Informacja z dnia 16.11.2020r.

Z uwagi na obostrzenia wynikające z Ustawy Covid-19 tj.: Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a co za tym ponosi konsekwencje spowolnienia wydawania opinii, pozwoleń, oraz innych dokumentów niezbędnych do pozyskania pozwolenia na budowę, przesunięto termin ich pozyskania do grudnia 2020 roku.

 

Informacja z dnia 27.11.2020r.

Projektant w listopadzie br. uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę dla budowy ul. Zacisznej i ul. Wesołej w Mierzynie wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz przebudową oświetlenia drogowego. Odebrano również całą dokumentację obejmującą wszystkie branże niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego.

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2021.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.