Nazwa zadania: Ułożenie płyt drogowych na ul. Wiosennej w Skarbimierzycach

Prace zlecono w dniu: 29.03.2010 r.

Wykonawca prac: KML Sp z oo, ul. Klonowica 5, Szczecin.
Odcinek do realizacji: 460 m.
Termin zakończenia prac: do 30.04.2010r.
Wartość prac: ok. 303 000,00 zł

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

W trakcie prowadzonych prac:

Zdjęcia po zakończeniu prac:

W dniu 16.04.2010 r. odebrano prace polegające na ułożeniu płyt drogowych na ul. Wiosennej w Skarbimierzycach.