2 4 marca br. podpisana została kolejna umowa na dofinansowanie budowy dróg w Gminie Dobra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  Podobnie jak poprzednie umowy, tak i ta przewiduje środki na kompleksową modernizację dróg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, działania 2.1 „Zintegrowany system transportowy Województwa”.

Umowa zostały podpisana przez Wicemarszałka Wojciecha Drożdża i Wójta Teresę Dera i dotyczy zadania: „Kompleksowa m odernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra – etap II w miejscowości Bezrzecze" - dotyczy ulic: Starowiejskiej i Drozdowej.
W ramach podpisanej umowy Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację w/w zadania w kwocie 528 138 zł.