Szkoła w Rzędzinach od frontu po rozpoczęciu pracInformuję, iż w dniu 1 kwietnia 2020 r. wydany został Wykonawcy – MULTIDOM Sp. z o.o. Sp. k., siedzibą w Szczecinie plac budowy do wykonawstwa inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP w Rzędziny”.

W ramach realizacji robót budowlanych wykonanie zostanie ocieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji, rozbudowana szatni dla uczniów, naprawiany dach, a także zamontowane żaluzje zewnętrzne od strony południowej.

Ponadto informuję, iż Gmina Dobra otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 437 329,14 zł.

Wartość inwestycji wyniesie zgodnie z umową 675 000,00 zł brutto. Planuje się, iż Wykonawca winien zakończyć realizację inwestycji do dnia 31 października 2020 r.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

  • mini_DSC05609
  • mini_DSC05610
  • mini_DSC05611
  • mini_DSC05613
  • mini_DSC05614
  • mini_DSC05615
  • mini_DSC05616
  • mini_DSC05617
  • mini_DSC05618
  • mini_DSC05619