Gmina Dobra złożyła wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Informacja z dnia 05.09.2019 r.

Niestety wniosek nie uzyskał dofinansowania, ze względu na wyczerpanie alokacji środków z zakresu ochrony przyrody na rok 2019. Jednocześnie wskazano, że inwestycje w zabiegi konserwatorskie oraz zagospodarowanie terenu (w tym groby, nagrobki, pomniki) jak i wykonanie tablicy informacyjnej zawierającej opis historii cmentarza nie mogą być uznane za koszty kwalifikowalne.

 

Informacja z dnia 28.11.2019 r.

Gmina Dobra ogłosiła przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych do zadania "Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach". Zapraszamy do składania ofert.

Link bezpośredni: https://bip.dobraszczecinska.pl/zamowienia/pokaz/754.dhtml

 

Informacja z dnia 25.03.2020 r.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, w dniu 25.03.2020 r podpisano umowę w ramach zadania pn. "Budowa lapidarium na działce nr 164 w Dołujach". 

Wykonawca: Inwest-Budowa Sp. z o.o.

Wartość umowy: 1 414 500,00 zł

Termin: 30.10.2020


Informacja z dnia 8.04.2020 r.

W dniu 8 kwietnia 2020 roku przekazano plac budowy do realizacji zadania pn. "Budowa lapidarium na działce nr 164 w Dołujach".

 • mini_1
 • mini_2
 • mini_3

 

Plansza podstawowa lapidarium w Dołujach

 

Informacja z dnia 15.05.2020 r.

Trwają prace przy inwestycji "Budowa lapidarium na działce nr 164 w Dołujach". Wykonawca wykonuje prace związane z wycinką oraz pielęgnacją zieleni. Rozpoczęto również prace związane z renowacją muru z kamieni polnych.

 • mini_4
 • mini_5
 • mini_6
 • mini_7

 

Informacja z dnia 17.07.2020 r.

Trwają prace przy inwestycji "Budowa lapidarium na działce nr 164 w Dołujach". Obecnie prowadzone są prace obejmujące swoim zakresem m. in. renowację nagrobków i pomników, odbudowę i renowację muru z kamieni polnych oraz wymianę siatkowego ogrodzenia.

 • mini_1
 • mini_2
 • mini_3
 • mini_4
 • mini_5
 • mini_6
 • mini_7

 

Informacja z dnia 14.08.2020

Na placu budowy zakończono stawianie ogrodzenia panelowego, kończone są prace przy renowacji bocznych części muru lapidarium, kontynuowane prace przy renowację nagrobków i pomników oraz rozpoczęto tyczenie ścieżek zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej.

 • mini_14
 • mini_15
 • mini_16
 • mini_17
 • mini_18
 • mini_19
 • mini_20
 • mini_21