Nazwa zadania: Wykonanie chodnika Wąwelnica - do drogi krajowej

Plac budowy przekazano w dniu: 09.04.2010r.
Wykonawca prac: MIKU Zbigniew Merchlewski, Grzegorz Merchlewski Sp. j
Termin wykonania prac: do 31.08.2010r.
Wartość prac: 120 658,00 zł
Zakres prac: 547 mb
Zdjęcia w trakcie:
Zdjęcia po zakończeniu prac:
W dniu 13.08.2010r. odebrano prace polegające na budowie chodnika z Wąwelnicy do drogi krajowej.