W dniu 15 marca 2019 roku Gmina podpisała umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy pasa drogowego ul. Weleckiej działki nr 305/4. W ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy Przedszkolu" Gmina planuje utwardzenie istniejącego pobocza oraz zaprojektowanie progu zwalniającego w postaci wyniesienia drogi z kostki betonowej przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie.

Wykonawca: Pracowania projektowa Katarzyna Przybysz

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia: 7 626,00 zł brutto

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 lipca 2019 roku

 

Informacja z dnia 19.08.2019r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji i uzyskania akceptacji przedstawionego wariantu przez Radę Sołecką nie było możliwości kontynuowania prac.

W związku z powyższym, przedłużono termin realizacji do dnia 30 września 2019 roku.

 

Informacja z dnia 06.09.2019 r.

Po dokonaniu konsultacji z Radą Sołecką w Mierzynie, która zaakceptowała przedstawiony wariant zagospodarowania terenu dot. budowy parkingu przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie, przy ul. Weleckiej, Projektant poczyniła prace nad realizacją projektu technicznego. Na podstawie przygotowanej dokumentacji złożono do Starosty Polickiego zgłoszenie prac nie wymagających pozwolenia na budowę. Ponadto, trwają prace nad stałą organizacją ruchu i jej zatwierdzeniem przez odpowiednie organy.

 

Informacja z dnia 11.12.2019 r.

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej uzyskano brak uwag do zgłoszenia prac budowlanych nie wymajających pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i utwardzenie istniejącego pobocza w celu wykonania dodatkowych parkingów dla samochodów osobowych oraz wykonanie progu zwalniającego w postaci wyniesienia drogi z kostki betonowej przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie, w gminie Dobra, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy Przedszkolu"

19 listopada 2019 roku podpisano umowę na roboty budowlane na realizację zadania z wykonawcą prac: Usługi Ogólnobudowlane i Drogowe Piotr Kołacki.

4 grudnia 2019 roku przekazano plac budowy.

Wartość umowy brutto: 112 000,00 zł

Termin realizacji ustalono na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

  • mini_IMG_20191204_102952
  • mini_IMG_20191204_103141

 

Informacja z dnia 04.05.2020 r.

W dniu 10 kwietnia 2020 roku zakończono inwestycję i odebrano plac budowy od Wykonawcy.

Wykonano poszerzenie chodnika, próg zwalniający w postaci wyniesienia z kostki brukowej oraz dodatkowe miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Prace budowlane zostały wykonane w wyznaczonym terminie zgodnie z umową.

  • mini_20200410_105719
  • mini_20200410_105726
  • mini_20200410_105728
  • mini_20200410_105755
  • mini_20200410_105834
  • mini_20200410_110000
  • mini_20200410_110249