Nazwa zadania: "Dołuje budowa nowej stacji uzdatniania wody"

Wykonawca prac: INSTALCOMPACT sp. z. o. o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Wartość prac: 4 145 100 zł

Termin zakończenia prac: 15.11.2019r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

  • 21c773f1-ed16-4b94-be70-78131f66c601
  • 3df9f6c4-3038-4151-b0b8-21b592687ae9

 

Informacja z dnia 22.08.2019 r.

Trwają prace związane z budową nowej stacji uzdatniania wody w Dołujach. Wykonawca dostarczył na teren budowy urządzenia technologiczne niezbedne do prawidłowego funkcjonowania nowej stacji. Trwają także roboty związane z częścią budowlaną w tym wykonane zostały roboty ziemne oraz rozbiórkowe oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową budynku technicznego obiektu.

  • received_376199829709137
  • received_382017616044270
  • received_743731316056914

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wykonawcy został przedłużony termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 20.12.2019r.

 

Informacja z dnia 09.12.2019 r.

Ze względu na konieczność uzupełnienia oprogramowania w zakresie obsługi stacji, która wynikła z czynności rozruchowych w zakresie wizualizacji i przekazywania danych. Zamawiający przedłużył termin zakończenia umowy do dnia 28.02.2020 r.

 

Informacja z dnia 23.03.2020 r.

W dniu 28.02.2020 r. uzyskano decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie inwestycji, a w dniu 16.03.2020 r. zakończono procedurę odbiorową inwestycji.

 

Informacja z dnia31.08.2020 r.

W dniu 19.08.2020 r. przekazano do eksploatacji Eksploatatorowi inwestycję zrealizowaną przez Gminę Dobra w ramach zadania: "Dołuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody". Inwestycja została zrealizowana na działce nr 185/1 w miejscowości Dołuje, gmina Dobra. W skład wybudowanych i będących przedmiotem przekazania wchodzą następujące obiekty i urządzenia: budynek stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 365 m2, kubaturze budynku 1866,90 m3, zbiornik popłuczny, agregat prądotwórczy, zbiornik retencyjny, sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacja technologiczna wód popłucznych, sieć wodna technologiczna, sieć kanalizacji sanitarnej, drogi i place, sieć instalacji elektrycznej zewnętrznej, obudowa studni głębinowej, ogrodzenie panelowe.