Nazwa zadania: Ułożenie płyt drogowych na ul. Zielonej w Wołczkowie.

 

Odcinek: 370 mb.
Wykonawca: KML Sp z oo, ul. Klonowica 5, Szczecin
Wartość prac: ok. 370 000,00 zł

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem inwestycji:

Zdjęcia w trakcie prac:

Zdjęcia po zakończeniu prac:

W dniu 24.06.2010r. odebrano prace polegające na ułozeniu płyt drogowych na ul. Zielonej.