Państwowy Powiatowy Inspektorat sanitarny w Policach informuje o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie przeprowadzona w dniach od 15 do 27 maja 2010 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczepienie będzie wykonane za pomocą doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie, która będzie wyrzucana z samolotów na lasy, pola, łąki i nieużytki.

 

Jeżeli wystąpią niekorzystne warunki meteorologiczne uniemożliwiające loty samolotów w wyżej określonym czasie, akcja będzie przeprowadzona w kolejnych dniach maja.

W trakcie rozrzucania szczepionki z samolotów i przez kolejne 7 dni:

- nie urządzać polowań,

- nie urządzać wycinek grup szkolnych na obszarach objętych szczepieniem,

- nie dotykać, nie zbierać i nie niszczyć przynęt zawierających szczepionkę,

- zwierzęta gospodarskie trzymać pod kontrolą,

- nie wypuszczać psów i kotów poza własne gospodarstwo,

- pouczyć dzieci o konieczności unikania kontaktu ze szczepionką,

- w razie przypadkowego kontaktu człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia,

- w przypadkach kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy niezwłocznie poddać je obserwacji w najbliższej Lecznicy dla Zwierząt.