Uprzejmie informuję, iż w okresie od dnia 28 czerwca 2010 r. do dnia 13 sierpnia 2010 r. została ustalona przez organ prowadzący przerwa w pracy niżej wymienionych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Dobra:

 

 

1)    Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej

2)    Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie

3)    Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach, z siedzibą w Dołujach, przy ul. Słoneczny Sad 24

4)    Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach, z siedzibą w Skarbimierzycach

 


Joanna Hrabska
Kierownik ZEAS w Dobrej