Podczas sesji Rady Gminy Dobra w dniu 29 kwietnia 2010 r. Rada jednogłośnie udzieliła Pani Wójt Teresie Dera absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Podjęto także uchwały w sprawie podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów. Uchwalono także nazwy ulic w miejscowościach: Mierzyn /ul. Baśniowa i ul. Rolnicza/, Wołczkowo /ul. Forsycji/, Dołuje /ul. Słoneczny Sad/ i Wąwelnica /ul. Malwiny/.