Nazwa zadania: Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Jesienna - etap I - kanalizacja deszczowa.

 

Wykonawca: Z.R.B. Durman, Zbigniew Durman, Police, ul.Usługowa 17.

Plac budowy przekazano: w dniu 06.05.2010r.

Wartość inwestycji: 64 093,75 zł
Termin wykonania inwestycji: do 30.08.2010r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Zdjęcia w trakcie prowadzenia prac:

W dniu 07.10.10r. odebrano prace polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Jesiennej.