Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy terenu rekreacyjnego przed Remizą w Wołczkowie, gm. Dobra” w ramach zadania: „Budowa terenu rekreacyjnego przed Remizą w Wołczkowie” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót).

Wykonawca: MD Polska Sp. z o.o. mieszczącą się w Szczecinie

Kwota: 84 993,00 zł

Termin wykonania umowy: 29 marca 2019 r.

 

Informacja z dnia 23.06.2020 r.

Projektant opracował dokumentację budowlaną dla zadania, obejmującą zakresem m.in. budowę dwóch wiat rekreacyjnych, budowę elementów małej architektury w postaci śmietników parkowych, stojaków na rowery, tablicy informacyjnej, bezobsługowej stacji naprawy rowerów, utwardzenie placu i miejsc postojowych, wykonanie instalacji wody do poidełka na nieruchomości przy Remizie w m. Wołczkowo. Z uwagi na COVID - 19 i ogłoszony stan epidemiologiczny, zgodnie z wydanymi Ustawami, wszystkie terminy administracyjne uległy zawieszeniu. Obecnie oczekujemy na wydanie przez Starostę Polickiego Pozwolenia na budowę dla zadania.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 10 sierpnia 2020 r.

 

Informacja z dnia 17.11.2020r.

W terminie uzyskano pozwolenia na budowę dla ww. zamierzenia, oraz złożono pełną dokumentację projektowo-kosztorysową. Na podstawie pozyskanych dokumentów Gmina, może ubiegać się o zamówienie publiczne i wyłonienie Wykonawcy w celu wykonania prac budowlanych. 

 

Informacja z dnia 06.12.2021 r.

W dniu 01.12.2021 r. został przekazany plac budowy pod zagospodarowanie terenu przed remizą w Wołczkowie, tj. budowa dwóch wiat metalowych, elementów małej architektury (tunel ze stali nierdzewnej), tablicy informacyjnej, monumentu, zewnętrznej instalacji wody do poidełka oraz urządzeń zagospodarowania terenu na dz. nr. 411/2 położonej przy ul. Lipowej w Wołczkowie.

Wykonawcą robót jest jest Przedsiębiorstwo Budowlane "Global" Sp. z o.o., Sp.k.

Wartość robót 879.480,00 zł brutto

Termin zakończenia robót 09.06.2022 r.

  • mini_20211203_114915
  • mini_20211203_114943
  • mini_20211203_114957

 

Informacja z dnia 20.12.2021 r.

Trwają roboty przy zagospodarowaniu terenu przy remizie w Wołczkowie. Wykonano zewnętrzną instalację wodociągową, wykopy pod fundamenty dla wiat oraz wykonano roboty ziemne pod budowę chodników i parkingu. Obecnie trwają prace związane z wylewaniem ław fundamentowych pod dwie wiaty.

  • mini_20211220_132923
  • mini_20211220_132933
  • mini_20211220_133008
  • mini_20211220_133205

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2022.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.