Zadanie inwestycyjne: Przełączenie czynnego odcinka sieci wodociągowej w Buku.

W dniu 16 sierpnia 2021r. została zawarta umowa  dla zadania: Przełączenie czynnego odcinka sieci wodociągowej w Buku”. Aneksem nr 4 przedłużono termin realizacji do dnia 30-06-2022r.

Wykonawca: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp z o.o.

Wartość robót brutto: 26 946,99 zł

 

Kolejne informacje znajdują się w zakładce Inwestycje 2022.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.