W związku z wyborem przez mieszkańców do realizacji w ramach głosowania budżetu obywatelskiego na rok 2020 zadania nr 17 pn; „Dobry Impuls” informuję ,że powyższe zadanie ze względu na ograniczenia wprowadzone w ramach pandemii uniemożliwiły realizacje tego zadania w tym roku. Dotychczasowe ustalenia muszą być przeplanowane jako nowe zadanie inwestycyjne na rok 2021.

Kwota projektu: 72 000,00 zł

 

Informacja z dnia 18.05.2021r.

Aktualnie przeprowadzono rekonesans rozmieszczenia defibratorów. Ustalono miejsca rozmieszczenia spełniające warunki dostępu do prądu oraz zapewniające całodobowy monitoring. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy. Planowany termin realizacji projektu to jesień 2021r.