W ramach zadania pn. "PS 62 Nord Mierzyn - wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami" dokonano wymiany wyposażenia wewnętrznego pompowni ścieków PS 62 przy ul. Długiej w Mierzynie. Zakres prac objął dostawę z montażem nowego orurowania ze stali kwasoodpornej, zasuwy, zawory, kolana sprzęgające z zaczepami do pomp, prowadnice, drabinę złazową, łańcuchy do pomp, podłączenie pompowni do rurociągu tłocznego, oraz ponowny montaż pozostałych elementów pompowni i ogrodzenia. Prace wykonała firma Expert Jakub Polikowski ze Szczecina. Koszt modernizacji wyniósł - 63 837 zł brutto. Prace zakończono w dniu 28.04.2021 r.

  • mini_IMG_0719
  • mini_IMG_0725
  • mini_IMG_0726
  • mini_IMG_0733
  • mini_IMG_0734