Nazwa zadania: „Remont ogrodzenia wokół boiska sportowego w Skarbimierzycach”

 

Wykonawca: „SCO”- Sprzątanie i Czyszczenie Obiektów w Bezrzeczu, ul. Perłowa 4

Koszt wykonania -  27.534,50  złotych  brutto

Termin wykonania -  14.05.2010 r.