Z autorem projektu oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego została przeprowadzona wizja w terenie celem ustalenia dokładnej lokalizacji radarowego wyświetlacza prędkości. W terenie wybrano dwa miejsca celem montażu przedmiotowego urządzenia. Jedno zostanie zamontowane w ciągu ulicy Górnej na wjeździe do miejscowości od strony miejscowości Wołczkowo oraz drugie w ciągu ulicy Szkolnej przed ulicą Osiedle Leśne od strony miejscowości Redlica. W terenie wybrano również przejście dla pieszych, które zostanie doświetlone. Na doświetlenie przejścia dla pieszych w chili obecnej zbierane są oferty.

 

Informacja z dnia 22.12.2020r.

W miejscowości Bezrzecze zostały zamontowane dwa urządzenia typu radarowy wyświetlacz prędkości. Jedno urządzenie zostało zamontowane w ciągu ulicy Górnej, pokazujące prędkość pojazdów jadących od strony miejscowości Wołczkowa. Drugie urządzenie zostało zamontowane w ciągu ulicy Szkolnej, pokazujące prędkość pojazdów jadących od strony miejscowości Redlica.

  • mini_Bezrzecze_1
  • mini_Bezrzecze_2

 

Informacja z dnia 15.12.2021 r.

Gmina realizują założenia zadania zleciła wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezrzeczu – montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenie przejść dla pieszych (proj.15)”. Opracowanie  przewiduje budowę bezpiecznego i energooszczędnego oświetlenia elektrycznego z oprawami LED dla realizacji budowy oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Górnej na wysokości gminnego boiska sportowego w miejscowości Bezrzecze, gm. Dobra.

Wykonawcą prac jest „Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji ‘OPTOMEDIA’ Tomasz Siara z siedzibą w Szczecinie.

Dokumentację opracowano i odebrano w terminie.