W dniu 29.11.2021 r. został ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie".

Przedmiotem robót jest budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Zb14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych w zakresie:

 • kanalizacji deszczowa,
 • przebudowy kolidujących odcinków kanalizacji sanitarnej,
 • budowy zbiornika retencyjnego,
 • budowy drogi dojazdowej do zbiornika wraz z drogami pomocniczymi,
 • wykonania ogrodzenia zbiornika,
 • wycinki zieleni na terenie zbiornika,
 • wykonania nasadzeń zastępczych wraz z pielęgnacją przez okres 36 m-cy,
 • rozbiórki istniejących elementów oczyszczalni ścieków,
 • odtworzenia nawierzchni.
 • W zakres robót wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o następujących
  średnicach:
  - Ø1,60m – o długości L = 258,9m,
  - Ø1,50m – o długości L = 297,0m,
  - Ø1,40m – o długości L = 418,8m,
  - Ø1,00m – o długości L = 117,0m,
  - Ø0,60m – o długości L = 181,8m,
  - Ø0,50m – o długości L = 4,4m,
  - Ø0,30m – o długości L = 92,1m,
  - przykanaliki - Ø0,20m o długości L = 309,6m.

W dniu 07.02.2022 r. zakończył się termin składania ofert, na ww. postępowanie wpłynęły 4 ofert. Obecnie trwa procedura sprawdzania dokumentacji.

 • kd1
 • kd2
 • kd3
 • kd4
 • kd5

 

Informacja z dnia 11.04.2022 r.

W dniu 04.04.2022 r. został przekazany plac budowy w ramach inwestycji pn. "Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie". 

Wykonawcą robót jest firma: MUSING BUD Sp. z o.o, Sp. j.

Wartość umowy: 15 570 570,00 zł brutto

Termin realizacji: 24.07.2023 r.

Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika Zb14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie”.

 

Informacja z dnia 03.06.2022 r.

Obecnie trwają roboty przygotowawcze, tj.:

 • uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu,
 • organizacja zaplecza budowy (zasilenie w media). Zaplecze zlokalizowane zostanie na działce nr 275/38,
 • wytyczono i oznaczono punkty charakterystyczne w terenie
 • trwa aktualizacja dostępności materiałów. Złożono pierwsze wnioski materiałowe. Zamówiono rury GRP
 • Wykonawca wystąpił z propozycją zmiany technologii wykonywania robót a w konsekwencji ze zmianą trasy kanalizacji deszczowej na odcinku KC13-KC17. Trwają uzgodnienia.
 • Wykonano wycinkę drzew i krzewów zgodnie z decyzją na wycinkę i opinią ornitologiczną
 • mini_20220602_095034
 • mini_20220602_095053
 • mini_IMG_20200701_092622

 

Informacja z dnia 24.06.2022 r.

Rozpoczęły się roboty polegające na budowie zbiornika retencyjnego przy ul. Spółdzielców w Mierzynie.

W zakres robót wchodzi:
- budowa zbiornika retencyjnego ZB14,
- budowa rowów w dnie zbiornika,
- budowa wlotów kanalizacji deszczowej do zbiornika,
- budowa wylotu ze zbiornika,
- budowa drenażu.

 • mini_20220623_104554
 • mini_20220623_104639
 • mini_20220623_104642
 • mini_20220623_104734
 • mini_20220623_104756
 • mini_20220623_104832
 • mini_20220623_104836
 • mini_20220623_105504
 • mini_20220623_105516
 • mini_20220623_105555
 • mini_20220623_105615
 • mini_20220623_105622

 

Informacja z dnia 14.07.2022 r.

Trwają roboty przy budowie zbiornika retencyjnego.

 • mini_20220714_105000
 • mini_20220714_105054
 • mini_20220714_105157
 • mini_20220714_105241
 • mini_20220714_105245
 • mini_20220714_105329

 

Informacja z dnia 18.08.2022 r. 

Zakończono wykop kubatury zbiornika retencyjnego, wykonano wstępne wyprofilowano skarpy oraz profilowanie dna zbiornika. Rozpoczęto układanie drenaży i krawężników w zbiorniku. Równolegle trwają roboty polegające na budowie kanału deszczowego. Obecnie ułożono 102 mb rury DN1600.

 • mini_20220714_105000
 • mini_20220808_115122
 • mini_20220808_115211
 • mini_20220808_115350

 

Informacja z dnia 26.09.2022 r.

Trwają prace przy układaniu płyt ażurowych na dnie zbiornika retencyjnego.

Został wykonany kanał deszczowy DN 1600 do studni KC.

Zamontowano wylot betonowy WD2

Wykonano przyłącza Zd1, Zd2, Zd3, Zd7 do przyległych działek.

Rozpoczęto wykop pod separator i osadnik.

 • mini_20220831_125951
 • mini_20220831_130738
 • mini_20220831_130844
 • mini_20220907_095848
 • mini_20220907_100027
 • mini_20220907_100311

 

Informacja z dnia 25.10.2022 r.

W dniach 07.11.2022 – 09.11.2022 będą prowadzone prace w pasie drogowym w ul. Spółdzielców (przy studni D3aP).

W związku z powyższym zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

 

Informacja z dnia 05.12.2022 r.

W okresie: 01.11.2022 – 30.11.2022 r. Wykonawca wykonywał następujące roboty:

 • kontynuacja prac przy układaniu płyt ażurowych w zbiorniku retencyjnym,
 • wykonano kanał DN1000 od studni D3aP do wylotu WD3,
 • zamontowano separator Sep1,
 • zasypano i uporządkowano teren wokół osadnika, separatora i komory KC5,
 • wykonano odcinek kanalizacji KC13 – KC15 z rur DN1500,
 • wykonano wyloty WD1 i WD4 z gabionów,
 • przystąpiono do formowania skarp zbiornika.
 • 20221109_123840
 • 20221109_124157
 • 20221109_124231
 • 20221109_124313
 • 20221109_124534
 • 20221117_120530
 • 20221117_120628
 • IMG20221128121925