Dyrektor PSP w Rzędzinach zatrudni nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela języka niemieckiego. Kontakt: tel. 913112439 lub mail: sekretarziat@psprzedziny.pl