W dniu 28 września pomiędzy Gminą Dobra a Województwem Zachodniopomorskim podpisana została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo". Województwo udziela Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu "Doposażenia placu zabaw". Dotację tą otrzymuje Sołectwo Bezrzecze, za bardzo wysoką frekwencję podczas drugiej tury wyborów prezydenckich, która wyniosła pond 83,11%.

Gratulujemy.

 

  • 20200928_125420
  • 20200928_125520
  • 20200928_125628