Logo konsultacji społecznychInformujemy, iż trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18). Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie mieszkańców w miejscowości Mierzyn, które odbędzie się w dniu 14.10.2021 r. godz. 17.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27, 72-006 Mierzyn.

Logo konsultacji społecznychInformujemy, iż przy budynku Urzędu Gminy Dobra (Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji) ul. Graniczna 24a w Dobrej, uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Informacyjno- Konsultacyjny, w następujących dniach:

- 13.09.2021 r., w godzinach 12:00-15:30,

- 16.09.2021 r.,  w godzinach 11:00-14:00.

Celem dyżuru jest informowanie o znaczeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wyjaśnianie założeń opracowania w oparciu m.in. o posiadany bilans oraz pozyskanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców w kontekście opracowania Studium.

Logo konsultacji społecznychInformujemy, iż trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18). Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie mieszkańców w miejscowościach: Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze, które odbędą się w następujących terminach: 

Dobra: 17.09.2021 r. godz. 17.00: Klub, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra,

Wołczkowo: 20.09.2021 r. godz. 17.00: Klub, ul. Lipowa 11a, 72-003 Dobra,

Bezrzecze: 21.09.2021 r. godz. 17.00: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71-218 Bezrzecze.

Logo konsultacjiInformujemy, iż trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18). Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie mieszkańców w miejscowościach: Stolec, Rzędziny, Skarbimierzyce, Wąwelnica, Dołuje, które odbędą się w następujących terminach: 

Stolec: 30.06.2021 r. godz. 17.00: Klub, Stolec 9, 72-003 Dobra,

Rzędziny: 01.07.2021 r. godz. 17.00: Klub, Rzędziny 19, 72-003 Dobra,

Skarbimierzyce: 08.07.2021 r. godz. 17.00: Klub, Skarbimierzyce 17, 72-002 Dołuje,

Wąwelnica: 09.07.2021 r. godz. 17.00: Klub, Wąwelnica 5A, 72-002 Dołuje,

Dołuje: 12.07.2021 r. godz. 17.00: Klub, ul. Żubrza 7, 72-002 Dołuje,

Logo konsultacji społecznychInformujemy, iż trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18). Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie mieszkańców w miejscowościach: Buk, Grzepnica, Łęgi, które odbędą się w następujących terminach: 

Buk: 16.06.2021 r. godz. 17.00: Świetlica Środowiskowa, Buk 42, 72-003 Dobra,

Grzepnica: 17.06.2021 r. godz. 17.00: Świetlica Środowiskowa, Grzepnica 8c, 72-003 Dobra,

Łęgi: 18.06.2021 r. godz. 17.00: Świetlica Środowiskowa, Łęgi ul. Na Świdwie 5b, 72-003 Dobra.

Logo konsultacjiInformujemy, iż trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18). Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. W ramach w/w konsultacji zostało przeprowadzone spotkanie z przedsiębiorcami, spotkanie eksperckie z instytucjami, zorganizowano punkt informacyjno – promocyjny. Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną kolejne spotkania z grupą roboczą i rolnikami planowane są w formie zdalnej. Szczegóły przebiegu konsultacji i wszelkie aktualności dostępne są na stronie internetowej www.dobraszczecinska.pl w zakładce konsultacje społeczne. W ramach trwających konsultacji społecznych można składać wnioski do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra. Więcej informacji na temat konsultacji można uzyskać w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24 a, 72-003 Dobra, pod numerem telefonu 091 424-19-76. Zapraszamy do czynnego udziału.

Kierownik RPPiWZ
Zofia Wajda

Zdjęcie ze spotkaniaW ramach konsultacji w dniu 06 października 2020r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej odbyło się spotkanie konsultacyjno - eksperckie z wybranymi kluczowymi instytucjami z uwagi na występujące problemy komunikacyjne, problematykę przebiegu Projektowanego Zachodniego Kolejowego Obejścia Szczecina, terenów będących w posiadaniu KOWRU i terenów zamkniętych na obszarze Gminy Dobra. Celem spotkania było omówienie założeń Studium oraz przedstawienie wstępnych propozycji ze strony Gminy oraz kluczowych instytucji.

Zofia Wajda

Punkt konsultacyjny z dnia 07 październikaW dniu 07 października 2020r. przy budynku Urzędu Gminy Dobra (Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji) ul. Graniczna 24a, uruchomiony został pierwszy Mobilny Punkt Informacyjno- Konsultacyjny.

Celem dyżuru było informowanie o znaczeniu Studium i wyjaśnianie założeń opracowania w oparciu m.in. o posiadany bilans oraz pozyskaniu oczekiwań i potrzeb mieszkańców w kontekście opracowania Studium.

Zofia Wajda

Logo konsultacjiW dniu 09 października 2020r. Zarządzeniem nr 134/2020 Wójta Gminy Dobra, została powołana Grupa Robocza w sprawie konsultacji społecznych przy realizacji dokumentu planistycznego – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra.

W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele 12 sołectw oraz 3 pracowników Urzędu Gminy Dobra. Celem Grupy Roboczej będzie praca nad koncepcją i projektem Studium oraz pozyskanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców w kontekście opracowania Studium.

Zarządzenie Nr 134/2020 >> pobierz (pdf)

Zdjęcie ze spotkaniaW dniu 30 września 2020r. odbyło się spotkanie z kluczowymi przedsiębiorcami z terenu gminy Dobra – w ramach projektu "Planowanie z mieszkańcami" dotyczącego konsultacji społecznych.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Biura Projektów Mieloch sp. z o.o., które zostało wyłonione w drodze przetargu do sporządzenia projektu zmiany Studium oraz przedstawiciele zespołu ds. konsultacji z urzędu Gminy Dobra.