Logo konsultacji społecznychInformujemy, iż w związku z konsultacjami społecznymi w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), w holu Referatu ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy, przy ul. Granicznej 24a w Dobrej, uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Informacyjno- Konsultacyjny, w następujących dniach:

16.02.2022 r., w godzinach 13:00-16:00,

17.02.2022 r., w godzinach 13:00-16:00,

- 23.02.2022 r., w godzinach 13:00-16:00,

 -24.02.2022 r., w godzinach 13:00-16:00.

Podczas dyżuru będzie możliwość zapoznania się ze wstępnym projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra oraz składania wniosków do powstającego projektu Studium.

Dyżury prowadzone będą z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Jednocześnie zastrzega się, że w przypadku wprowadzenia kolejnych obostrzeń dotyczących organizacji spotkań o charakterze publicznym, w związku z epidemią COVID-19, termin dyżurów może ulec zmianie bądź dyżury te mogą być odwołane. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.dobraszczecinska.pl w zakładce Konsultacje społeczne.