BateriaMieszkańcy Gminy Dobra mogą pozbyć się zużytych baterii poprzez ich umieszczenie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej przy ul. Granicznej 39 B, a także w Szkole Podstawowej w Rzędzinach.

LekiNa terenie Gminy Dobra zbiórka leków odbywa się w pojemnikach przeznaczonych do tego celu usytuowanych w aptekach lub przychodniach zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4.

Do pojemników na przeterminowane leki należy wrzucać: tabletki, drażetki, ampułki, maści, proszki, syropy, krople, roztwory w szczelnych pojemnikach.

Nie należy wrzucać: aerozoli, termometrów, używanych igieł i strzykawek.

Wykaz aptek z terenu gminy Dobra, które odbierają tego typu odpady

StrzykawkiDotyczy to w szczególności odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. Odpady te należy odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4 lub do przychodni zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra.