Informuję, że uprzątnięte zostały wiatrołomy i ścieżki rowerowe Dobra-Łęgi-Buk oraz Łęgi-Stolec są już przejezdne. Nadal zamknięta jest ścieżka Ekologiczno-Edukacyjna od Dobrej do Schroniska dla Zwierząt. Prace związane z usuwaniem powalonych drzew na tej ścieżce potrwają do końca tygodnia. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o nie korzystanie z tej ścieżki. 

Wójt Gminy Dobra

Z uwagi na zagrożenie wynikające z powalonych drzew na ścieżkach rowerowych znajdujących się na terenie Gminy, zachodzi konieczność ich zamknięcia do czasu usunięcia wiatrołomów.

Dotyczy to ścieżki Ekologiczno-Edukacyjnej od Dobrej do Schroniska dla Zwierząt oraz ścieżki rowerowej Dobra – Łęgi - Buk i Łęgi - Stolec.

Wójt Gminy Dobra 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Informuję, że ze względu na wykonywanie prac remontowych ścieżka rowerowa Buk – Łęgi,  1 odcinek od wjazdu z ulicy Sportowej do skrzyżowania z drogą powiatową Buk-Stolec do dnia 23.09.2016 r. będzie wyłączona z ruchu.

Za powstałe utrudnienia przepraszam.

Trasa rowerowa Buk - Łęgi w miesiącach wiosennych i letnich jest oblegana przede wszystkim przez mieszkańców gminy Dobra i miejscowości sąsiednich, ze względu na doskonałe usytuowanie wśród malowniczych terenów naszej gminy. Od niedawna, rowerzyści jeździć mogą po nowym odcinku trasy.

Gmina Dobra otrzymała 2,8 mln zł dofinansowania z RPO do inwestycji polegającej na wydłużeniu ścieżki rowerowej Buk - Łęgi. W środę 21 maja wójt gminy Teresa Dera podpisała z marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem umowę na dofinansowanie tej inwestycji.

Ścieżka rowerowa Buk - Łęgi cieszy się dużym powodzeniem wśród rowerzystów z terenu gminy Dobra oraz pobliskich miejscowości. Trasa liczy obecnie 3,6 kilometra i już wkrótce zostanie wydłużona.

Oddajemy Państwu do użytkowania nowo wybudowaną ścieżkę rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości 3,6 km. Trasa ścieżki prowadzi przez piękne tereny łąkowe i leśne bogate w różnorodną roślinność i ptactwo, co gwarantuje  spokojną, bezpieczną  rekreację rowerową.


Nazwa zadania: Wykonanie ścieżki rowerowej - etap I Buk - Łęgi.

Wykonawca: ZRIB Andrzej Dykowski, ul. Jemiołowa 14, 71-773 Szczecin
Wartość prac: 1 810 000,00 zł.
Termin wykonania prac: do 30. 01. 2012r.
Plac budowy przekazano: w dniu 24 września 2010 roku

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac: