Informuję, że od dnia 1 stycznia 2012 r. ewidencja działalności gospodarczej Gminy Dobra została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
Wszystkie wpisy Przedsiębiorców wpisanych dotychczas do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Dobra powinny być dostępne na stronie www.ceidg.gov.pl.

Jeżeli Przedsiębiorca nie znajduje swojego wpisu w CEIDG prosimy o kontakt w celu aktualizacji danych z Wydziałem ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, Wołczkowo, ul. Lipowa 51:  poniedziałek 8.30 – 16.30, wtorek - czwartek 7.00 – 15.00 lub pod nr tel. 91 439 65 07.

Kierownik WSOiOŚ
Małgorzata Chmielewska