Informuję, że dostawca oprogramowania do obsługi Świadczenia Wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej zdołał uporać się już z zaistniałym problemem i od dnia 23 maja 2016 roku ruszyło rozpatrywanie wniosków, które zostały złożone drogą elektroniczną w dniach od 1 do 4 kwietnia.
W najbliższych dniach osoby te otrzymają decyzje administracyjne. Wnioski, które wpłynęły w dniach od 1 do 4 kwietnia br. będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.
Przewidywany termin kolejnych wypłat świadczeń nastąpi w dniach od 20 do 30 czerwca 2016 roku. Osoby, które złożyły wnioski w dniach od 1 do 4 kwietnia, otrzymają wyrównanie za miesiące kwiecień i maj.

Krystyna Ryszkiewicz

kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej