Zasady segregacji bioodpadów

ABY POBRAĆ ULOTKĘ NALEŻY KLIKNĄĆ NA ZDJĘCIE

ABY POBRAĆ ULOTKĘ NALEŻY KLIKNĄĆ NA ZDJĘCIE

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców skargami, że firma Jumar nie odbiera worków z tworzywami sztucznymi, w których znajdują się doniczki plastikowe lub zabawki, uprzejmie informuję, iż sytuacja została spowodowana tym, że firma Remondis (tam następuje ponowne sortowanie frakcji plastiku) kwestionowała przyjęcie tych odpadów jako prawidłowo wyselekcjonowane. W wyniku czynności wyjaśniających i rozmów z firmą Remondis ustalono, że małe doniczki plastikowe będą odbierane z nieruchomości jako plastik, duże jako gabaryt można przekazać do PSZOK-u. Natomiast małe zabawki, ze względu na ich różnorodność materiałową wrzucamy do odpadów zmieszanych, duże należy potraktować jako gabaryt i oddać do PSZOK-u. Jest to zgodne z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska https://naszesmieci.mos.gov.pl/index.php/jak-segregowac

Szczegółowe zasady prawidłowej segregacji można znaleźć w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI /Edukacja ekologiczna i prawidłowa segregacja odpadów. Dodatkowo każdy worek opatrzony jest informacją co można do niego wrzucać, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 91 421 44 43.                   

Kierownik WGOKiE 

Anna Budzyńska

ABY POBRAĆ ULOTKĘ NALEŻY KLIKNĄĆ NA ZDJĘCIE

Kampania „Segregujesz nie marnujesz” została przeprowadzona przez firmę KINGdom Magdalena Król na zlecenie Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Urzędu Gminy Dobra. Działania skierowane były do uczniów klas 1-3 w szkołach podstawowych na terenie gminy. Kampanią objęto:

  • ok. 200 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu;
  • ok. 120 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej;
  • ok. 40 uczniów Zespołu Szkół w Dołujach;
  • ok. 400 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie;
  • ok. 20 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach.