Segregujesz nie marnujesz

Od 1 października 2022 r. program lojalnościowy przedstawia się następująco:

20 pkt – kredki,

50 pkt – kosmetyczka z juty lub zakreślacze,

60 pkt –worek,

80 pkt – kalendarz szkolny lub piórnik,

100 pkt – plecak lub butelka metalowa lub lunch box,

150 pkt – pendrive,

200 pkt –słuchawki lub hamak.

Segregujesz nie marnujesz Od 1 czerwca 2022 r. program lojalnościowy przedstawia się następująco:

20 pkt – zestaw kredek, notes, piórnik,

50 pkt – kosmetyczka z juty, torba termiczna,

60 pkt – bransoletka z kompasem, gwizdkiem i krzesiwem, waga do bagażu, worek,

80 pkt – butelka z tritanu,

100 pkt – pendrive bambusowy 16 GB, torba z juty, plecak

150 pkt – ręcznik plażowy,

200 pkt –głośnik bezprzewodowy, hamak.

Recomat (recyklomat) znajduje się w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej 7, obok boiska „Orlik”.

Korzyści w takiej formie obowiązywać będą do 30.09.2022r. Wszystkie nagrody dostępne są w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z Recomatu, w myśl zasady- SEGREGUJESZ-NIE MARNUJESZ!

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą załącznika do REGULAMINU określającą warunki korzystania z Rcomatu oraz nabywania punktów i ekogadżetów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 91 421 44 43

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Zasady organizacji gospodarki odpadami komunalnymi

Segregowanie szkła i plastkiu

Segregacja papieru i BIO

Segregacja odpadów zmieszanych

Obrazek zostanie powiększony po kliknięciu 

Odpady BIODo pojemników brązowych wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • resztki jedzenia suche (bez mięsa i kości),
 • fusy po kawie i herbacie,
 • trawa (bez ziemi),
 • liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • ścięte zielone części roślin,

Nie wolno umieszczać:

Logo akcji segregujesz, nie marnujeszOd 1 stycznia 2022 r. program lojalnościowy przedstawia się następująco:

20 pkt – zestaw kredek,

50 pkt – kosmetyczka z juty,

60 pkt – bambusowy notatnik lub piórnik z wyposażeniem,

70 pkt – worek ze sznurkiem,

100 pkt – pendrive bambusowy 16 GB lub torba z juty,

200 pkt –głośnik bezprzewodowy.

Recomat (recyklomat) znajduje się w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej 7, obok boiska „Orlik”.

Korzyści w takiej formie obowiązywać będą do 30.04.2022r. Wszystkie nagrody dostępne są w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z Recomatu, w myśl zasady- SEGREGUJESZ-NIE MARNUJESZ!

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą załącznika do REGULAMINU określającą warunki korzystania z Rcomatu oraz nabywania punktów i ekogadżetów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 91 421 44 43

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Informujemy, że istnieje całkowity zakaz spalania bioodpadów stanowiących odpady roślinne na terenie nieruchomości. Spalanie jest niezgodne z art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach, który stanowi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba, że są ona objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Kierownik WGOKiE

Zgodnie z ustawą 100% nieruchomości ma obowiązek segregowania odpadów.

Warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny ujęte są w Rozdziale 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Dwa  razy do roku - pierwszy do końca marca, drugi do końca lipca, podmiot świadczący usługi odbioru odpadów przekaże właścicielom nieruchomości pakiet worków: 40 szt. niebieskich (na papier), 45 szt.  żółtych (metal, plastik),  7 szt.  zielonych (szkło).

Odbiór bioodpadów odbywa się jedynie z pojemnika 120 l zakupionego na własny koszt przez właściciela nieruchomości. Nieruchomość może być wyposażona wyłącznie w jeden pojemnik o pojemności 120 l. Pozostałą część odpadów zielonych właściciel nieruchomości może poddać kompostowaniu lub oddać na własny koszt.

Kierownik WGOKiE

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

 1. ODPADY ZMIESZANE (resztki po segregacji) – 1 x na tydzień
 2. PAPIER (worek niebieski) – 1 x na miesiąc
 3. SZKŁO(worek zielony) 1 x na miesiąc
 4. PLASTIK + METAL(worek żółty) - 1 x na 2 tygodnie
 5. BIOODPADY: (pojemnik brązowy o pojemności maksymalnie 120 l)- odbierane w okresie od grudnia do marca – 1 x na 2 tygodnie, w okresie od kwietnia do listopada - 1x na tydzień

UWAGA

Właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie (posiada kompostownik) nie będzie miał odbieranych bioodpadów sprzed nieruchomości oraz nie będzie mógł przekazywać ich do PSZOK-u. Jedynie może tam dostarczyć odpady w postaci grubych gałęzi, pochodzących z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew, po uprzednim rozdrobnieniu.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Logo akcji SEGREGUJESZ NIE MARNUJESZOd 13 września 2021 r. ruszył projekt zbierania ECO-punktów i odbierania korzyści. Każda wrzucona puszka aluminiowa lub butelka pet to 1 eco -punkt. W zależności od ilości punktów można zyskać:

50 punktów - piórnik z kredkami;

60 punktów - piórnik z wyposażeniem lub kosmetyczka z juty;

70 punktów - bambusowy notatnik lub worek ze sznurkiem;

80 punktów - pendrive bambusowy 16 GB;

100 punktów - bambusowy głośnik bezprzewodowy 3W lub torba na zakupy z juty.

Recomat (recyklomat) znajduje się w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej 7, obok boiska „Orlik”

Korzyści w takiej formie obowiązywać będą do 31.12.2021r. Wszystkie nagrody dostępne są w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z Recomatu, w myśl zasady - SEGREGUJESZ - NIE MARNUJESZ!

Logo Segregujesz nie marnujesz w Gminie Dobra Recomat ustawiony w Dobrej

Od 13 września 2021 r. ruszył projekt zbierania ECO-punktów i odbierania korzyści.

Do RECOMATU, który znajduje się w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej obok boiska Orlik, wrzucamy 3 surowce:

butelki PET, puszki ALU i nakrętki

Każda wrzucona puszka aluminiowa lub butelka pet to 1 eco -punkt.

Informację o punktach drukuje urządzenie po każdorazowym zakończeniu wrzucania odpadów.

Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów, w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej będzie można odebrać nagrody.

Przypominamy Państwu, że od dnia 01.01.2021 r. wszedł obowiązek prowadzenia segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców. Obowiązek ten dotyczy nie tylko naszych domów, ale również każdego innego miejsca, w którym aktualnie przebywamy, np. placów zabaw, boisk, orlików ale także i cmentarzy. Przygotowaliśmy krótką podpowiedź w formie graficznej, która pomoże odwiedzającym groby swoich bliskich w poprawnej segregacji. Bardzo prosimy stosować się do poniższej instrukcji. Brak przedmiotowej segregacji wiąże się z mocno zwiększonymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów odebranych z cmentarzy. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa - 
ZADBAJMY WSPÓLNIE O ODPOWIEDNIĄ SEGREGACJĘ.

Grafika pokazująca odpowiednią segregację odpadów na cmentarzu

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców skargami, że firma Jumar nie odbiera worków z tworzywami sztucznymi, w których znajdują się doniczki plastikowe lub zabawki, uprzejmie informuję, iż sytuacja została spowodowana tym, że firma Remondis (tam następuje ponowne sortowanie frakcji plastiku) kwestionowała przyjęcie tych odpadów jako prawidłowo wyselekcjonowane. W wyniku czynności wyjaśniających i rozmów z firmą Remondis ustalono, że małe doniczki plastikowe będą odbierane z nieruchomości jako plastik, duże jako gabaryt można przekazać do PSZOK-u. Natomiast małe zabawki, ze względu na ich różnorodność materiałową wrzucamy do odpadów zmieszanych, duże należy potraktować jako gabaryt i oddać do PSZOK-u. Jest to zgodne z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska https://naszesmieci.mos.gov.pl/index.php/jak-segregowac

Szczegółowe zasady prawidłowej segregacji można znaleźć w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI /Edukacja ekologiczna i prawidłowa segregacja odpadów. Dodatkowo każdy worek opatrzony jest informacją co można do niego wrzucać, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 91 421 44 43.                   

Kierownik WGOKiE 

Anna Budzyńska