Segregujesz nie marnujesz

Od 1maja 2023 r. program lojalnościowy przedstawia się następująco:

50 pkt – kosmetyczka, zakreślacz z karteczkami

60 pkt –worek, kolorowanki z kredkami

80 pkt – kalendarz, notes, piórnik z wyposażeniem

100 pkt – butelka, lunch box

150 pkt – ręcznik plażowy, torba plażowa

200 pkt –głośnik bezprzewodowy, słuchawki, hamak.

Recomat (recyklomat) znajduje się w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej 7, obok boiska „Orlik”.

Korzyści w takiej formie obowiązywać będą do 30.09.2022r. Wszystkie nagrody dostępne są w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z Recomatu, w myśl zasady- SEGREGUJESZ-NIE MARNUJESZ!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 91 421 44 43

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Segregujesz nie marnujesz

Od 1 lutego 2023 r. program lojalnościowy przedstawia się następująco:

50 pkt   - kosmetyczka, zakreślacz z karteczkami,

60 pkt   - worek, kolorowanki z kredkami,

80 pkt   - kalendarz, notes, piórnik z wyposażeniem,

100 pkt – butelka i lunch box,

150 pkt – pendrive,

200 pkt – słuchawki, głośnik.

Worki do segregacji w 2023 roku

Zgodnie z ustawą 100% nieruchomości ma obowiązek segregowania odpadów.

Warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny ujęte są w Rozdziale 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Na przełomie stycznia - lutego podmiot świadczący usługi odbioru odpadów przekaże właścicielom nieruchomości przysługujący pakiet worków na 2023 rok: 24 szt. niebieskich (na papier), 40 szt.  żółtych (metal, plastik),  16 szt.  zielonych (szkło).

Odbiór bioodpadów odbywa się jedynie z pojemnika 120 l zakupionego na własny koszt przez właściciela nieruchomości. Nieruchomość może być wyposażona wyłącznie w jeden pojemnik o pojemności 120 l. Pozostałą część odpadów zielonych właściciel nieruchomości może poddać kompostowaniu lub oddać na własny koszt.

Kierownik WGOKiE

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w roku 2023:

 1. ODPADY ZMIESZANE(resztki po segregacji) – 1 x na 2 tygodnie
 2. PAPIER (worek niebieski) – 1 x na miesiąc
 3. SZKŁO(worek zielony) –1 x na miesiąc
 4. PLASTIK + METAL(worek żółty)- 1 x na 2 tygodnie
 5. BIOODPADY: (pojemnik brązowy o pojemności maksymalnie 120 l)- odbierane w okresie od grudnia do marca – 1 x na 2 tygodnie, w okresie od kwietnia do listopada - 1x na tydzień

UWAGA

Właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie (posiada kompostownik) nie będzie miał odbieranych bioodpadów sprzed nieruchomości oraz nie będzie mógł przekazywać ich do PSZOK-u. Jedynie może tam dostarczyć odpady w postaci grubych gałęzi, pochodzących z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew, po uprzednim rozdrobnieniu.

Kierownik WGOKiE

Segregujesz nie marnujesz

Od 1 października 2022 r. program lojalnościowy przedstawia się następująco:

20 pkt – kredki,

50 pkt – kosmetyczka z juty lub zakreślacze,

60 pkt –worek,

80 pkt – kalendarz szkolny lub piórnik,

100 pkt – plecak lub butelka metalowa lub lunch box,

150 pkt – pendrive,

200 pkt –słuchawki lub hamak.

Segregujesz nie marnujesz Od 1 czerwca 2022 r. program lojalnościowy przedstawia się następująco:

20 pkt – zestaw kredek, notes, piórnik,

50 pkt – kosmetyczka z juty, torba termiczna,

60 pkt – bransoletka z kompasem, gwizdkiem i krzesiwem, waga do bagażu, worek,

80 pkt – butelka z tritanu,

100 pkt – pendrive bambusowy 16 GB, torba z juty, plecak

150 pkt – ręcznik plażowy,

200 pkt –głośnik bezprzewodowy, hamak.

Recomat (recyklomat) znajduje się w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej 7, obok boiska „Orlik”.

Korzyści w takiej formie obowiązywać będą do 30.09.2022r. Wszystkie nagrody dostępne są w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z Recomatu, w myśl zasady- SEGREGUJESZ-NIE MARNUJESZ!

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą załącznika do REGULAMINU określającą warunki korzystania z Rcomatu oraz nabywania punktów i ekogadżetów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 91 421 44 43

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Zasady organizacji gospodarki odpadami komunalnymi

Segregowanie szkła i plastkiu

Segregacja papieru i BIO

Segregacja odpadów zmieszanych

Obrazek zostanie powiększony po kliknięciu 

Odpady BIODo pojemników brązowych wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • resztki jedzenia suche (bez mięsa i kości),
 • fusy po kawie i herbacie,
 • trawa (bez ziemi),
 • liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • ścięte zielone części roślin,

Nie wolno umieszczać:

Logo akcji segregujesz, nie marnujeszOd 1 stycznia 2022 r. program lojalnościowy przedstawia się następująco:

20 pkt – zestaw kredek,

50 pkt – kosmetyczka z juty,

60 pkt – bambusowy notatnik lub piórnik z wyposażeniem,

70 pkt – worek ze sznurkiem,

100 pkt – pendrive bambusowy 16 GB lub torba z juty,

200 pkt –głośnik bezprzewodowy.

Recomat (recyklomat) znajduje się w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej 7, obok boiska „Orlik”.

Korzyści w takiej formie obowiązywać będą do 30.04.2022r. Wszystkie nagrody dostępne są w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z Recomatu, w myśl zasady- SEGREGUJESZ-NIE MARNUJESZ!

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą załącznika do REGULAMINU określającą warunki korzystania z Rcomatu oraz nabywania punktów i ekogadżetów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 91 421 44 43

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Informujemy, że istnieje całkowity zakaz spalania bioodpadów stanowiących odpady roślinne na terenie nieruchomości. Spalanie jest niezgodne z art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach, który stanowi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba, że są ona objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Kierownik WGOKiE

Zgodnie z ustawą 100% nieruchomości ma obowiązek segregowania odpadów.

Warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny ujęte są w Rozdziale 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Dwa  razy do roku - pierwszy do końca marca, drugi do końca lipca, podmiot świadczący usługi odbioru odpadów przekaże właścicielom nieruchomości pakiet worków: 40 szt. niebieskich (na papier), 45 szt.  żółtych (metal, plastik),  7 szt.  zielonych (szkło).

Odbiór bioodpadów odbywa się jedynie z pojemnika 120 l zakupionego na własny koszt przez właściciela nieruchomości. Nieruchomość może być wyposażona wyłącznie w jeden pojemnik o pojemności 120 l. Pozostałą część odpadów zielonych właściciel nieruchomości może poddać kompostowaniu lub oddać na własny koszt.

Kierownik WGOKiE