W dniu 09 lutego 2016 r. podpisana została umowa przez Panią Teresę Dera Wójta Gminy Dobra, a Panem Jakubem Polikowskim reprezentującym przedsiębiorstwo POLDEK Polikowscy Sp. J. w Mierzynie na eksploatację i utrzymanie drożności istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra. W razie jakichkolwiek awarii na istniejącej kanalizacji deszczowej proszę zgłaszać pod niżej podane numery telefonów

TEL. ALARMOWE (24H)
tel. 91 311 87 77
kom. 508 320 050

Inspektor Urzędu Gminy Dobra
Dominik Krzemiński