W dniu 22 marca 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dobra reprezentowaną przez Panią Teresę Dera Wójta Gminy Dobra, a Panem Jakubem Polikowskim reprezentującym przedsiębiorstwo POLDEK Polikowscy Sp. J. w Mierzynie na eksploatację i utrzymanie drożności istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra.

W razie jakichkolwiek awarii na istniejącej kanalizacji deszczowej proszę zgłaszać pod niżej podane numery telefonów:

TEL. ALARMOWE (24H)
tel. 91 311 87 77
kom. 508 320 050