Uchwała Nr XX/284/2012 r. Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2013 - 2016 - POBIERZ