Uchwała nr III/42/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra >> pobierz