Logo Wodociągów ZachodniopomorskichWodociągi Zachodniopomorskie informują o wprowadzeniu opłaty 50 zł za wydanie informacji o zużyciu wody dla każdego punktu dostawy wody. Jednak tak jak dotychczas będą podawać ilość zużytej wody w ciągu roku na fakturze za grudzień.

Zarządzenie nr 4/2023 Prezesa Spółki z o.o. "Wodociągi Zachodniopomorskie" z dnia 01.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zlecenia wydania informacji dotyczącej zużycia wody >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXXIII/449/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXIX/385/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Dobra na lata 2022-2025 >> pobierz (pdf)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane  przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 23-09-2021r. na podstawie Decyzji znak: SZ.RZT.70.116.2021.RaN zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Miasto Szczecin, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra, Police na okres 3 lat.  

Z decyzją można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-taryfowa-sz-rzt-70-116-2021-ran-dla-zwik-sp-z-o-o-szczecin.html

Podkategorie